img

Предимствата ниПрофесионализъм

Ние можем да предложем услуги на най-високо професионално ниво. Обръщайки се към нашата компания, Вие можете да бъдете сигурни, че ще получите продукт с най-високо качество.

Експерти с богат опит

Работещите към нашата компания консултанти са професионалисти с отлична квалификация и богат опит. За да поддържат високо ниво на знания, те участват в специализираните семинари, организирани от професионалните организации в страната.

Кратки срокове

Богатият опит, голям брой експерти в различни области, създадената мрежа от оценители, покриваща цялата страна, ни позволява да работим в кратки срокове, които стриктно спазваме.

Гъвкава ценова политика

Нашите клиенти могат да разчитат на гъвкава ценова политика с възможност за разсрочено плащане.

  • Ако сте във временно фенансово затруднение, можете да получите ориентировъчна експесна оценка или консултация.
  • Ако още в началния стадий по събирането и анализа на наличната информация се изясни, че крайният резултат за стойността се различава значително от очаквания от Вас, ние ви информираме и прекъсваме работата.

Безпристрастност

Размерът на нашето възнаграждение не зависи от стойността на оценяваното имущество, а единствено от сложността на задачата.

Конфиденциалност

Всяка разменена между нас и клиента информация при изпълнение на оценките е от конфиденциален характер и ще бъде съхранена като такава, както по време на изпълнение на задачата, така и след завършването й. Всички служители и консултанти, на които е възложено да осъществяват проучване по определена задача, се задължават да спазват конфиденциалност относно данни, подадени от клиента; да пазят търговския престиж на клиента, банковата и търговска тайна, както и да не разкриват факти и обстоятелства във връзка с финансовите и други данни, станали им известни в периода на оценяване, независимо от основанието

Широкообхватна дейност

Гаранция за извършената работа

Връзка с нас

Използвайте някои от каналите ни за комуникация за връзка с нас