img

Определяне на наем или арендна вноскаЧесто се налага частни лица, компании или държавни и общински институции да се нуждаят от съвет или документално потвърждение за определена наемна цена на недвижим имот, съоръжение, машина. За да се определи наемната стойност обикновено се подхожда по два основни начина. Първият е въз основа на сравнителни наемни цени при отдаване на подобен актив, който се сравнява по параметри с оценявания. Вторият метод е въз основа на стойността на съответния актив. С подходяща норма на възвръщаемост и за оставащия икономически живот може да се определи наемната стойност.Връзка с нас

Използвайте някои от каналите ни за комуникация за връзка с нас