img
img

Нашата мисия



Удовлетвореността на клиента е главната цел на „Консултантска къща Амрита". Винаги се стремим нашият възложител да получи професионално и коректно мнение относно стойността на имуществото, което е предмет на оценка. Основният принцип на компанията е да създаде и развие трайни дългосрочни взаимоотношения с клиентите си - както индивидуални, така и корпоративни, предлагайки висококачествени интегрирани услуги. Залог за постигането на тези цели е екипът от сертифицирани оценители, които на база натрупания богат опит и знания, безпристрастно прилагат своите умения. Образцовата организация и сремежът към усъвършенстване създават продуктивна работна среда, в която се насърчават уменията, инициативата и непрекъснатото развитие на лично ниво.

Освен това напълно гарантираме сигурността на предоставената ни информация и никаква част от тази информация не може да бъде изложена на опасност от злоупотреби.

Връзка с нас

Използвайте някои от каналите ни за комуникация за връзка с нас