img

Нашият екип

Образцовата организация и сремежът към усъвършенстване създават продуктивна работна среда, в която се насърчават уменията, инициативата и непрекъснатото развитие на лично ниво.

 • img

  Веселина Генева

  Управител

  v.geneva@amrita.bg
 • img

  Светла Илиева

  Мениджър отдел "Оценки"

  s.ilieva@amrita.bg
 • img

  инж. Магдалина Карастоянова

  Мениджър отдел "Оценки"

  m.karastoyanova@amrita.bg
 • img

  Виктор Генев

  Мениджър бизнес развитие

  v.genev@amrita.bg
 • img

  Рада Андреева

  Мениджър отдел "Оценки от страната"

  r.andreeva@amrita.bg
 • img

  Деляна Иванова

  Мениджър отдел "Оценки от страната"

  d.ivanova@amrita.bg
 • img

  Ирена Димитрова

  Счетоводител

  i.dimitrova@amrita.bg
 • img

  Весела Козлева

  Офис мениджър

  office@amrita.bg
 • img

  Теодора Петкова

  Лицензиран експерт оценител

  t.petkova@amrita.bg
 • img

  Мария Бистрева

  Младши експерт оценител

  m.bistreva@amrita.bg
 • img

  Антония Стефанова

  Лицензиран експерт оценител

  a.stefanova@amrita.bg
 • img

  Бианка Левентинова

  Младши експерт оценител

  b.leventinova@amrita.bg
 • img

  инж. Мариана Чапарова

  Лицензиран експерт оценител

  office@amrita.bg
 • img

  Жаклина Иванова

  Kоординатор оценки

  j.ivanova@amrita.bg
 • img

  Нина Ханджиева

  Kоординатор оценки

  n.handjieva@amrita.bg
 • img

  Елена Гяурова

  Лицензиран експерт оценител

  e.giaurova@amrita.bg
 • img

  инж. Людмила Джаджева

  Лицензиран експерт оценител

  l.dzhadzheva@amrita.bg
 • img

  инж. Ангелина Иванова

  Лицензиран експерт оценител

  a.ivanova@amrita.bg
 • img

  Мариана Петрова

  Лицензиран експерт оценител

  m.petrova@amrita.bg
 • img

  инж. Виолета Андреева

  Лицензиран експерт оценител

  v.andreeva@amrita.bg
 • img

  инж. Илияна Кръстева

  Лицензиран експерт оценител

  i.krasteva@amrita.bg
 • img

  инж. Венцислав Попов

  Лицензиран експерт оценител

  v.popov@amrita.bg
 • img

  инж. Станислава Чолакова

  Лицензиран експерт оценител

  s.cholakova@amrita.bg
 • img

  Мая Дойчева

  Деловодител

  m.doicheva@amrita.bg
 • img

  Методи Андонов

  Транспорт и охрана

  spedition@amrita.bg
 • img

  Капка Богомилова

  Връзки с партньори

  k.bogomilova@amrita.bg
 • img

  Никола Николов

  Младши експерт оценител

  n.nikolov@amrita.bg
 • img

  Екатерина Патева

  Офис асистент

  e.pateva@amrita.bg
 • img

  Мария Трифонова

  Лицензиран експерт оценител

  m.trifonova@amrita.bg
 • img

  Петьо Бечев

  Лицензиран експерт оценител

  p.bechev@amrita.bg

Връзка с нас

Използвайте някои от каналите ни за комуникация за връзка с нас