img

ЦениОценка на апартаменти и гаражи/паркоместа

Обект/Параметри Възнаграждение за оценка,лв. (без ДДС) Възнаграждение за оценка,лв. (с ДДС) Срок за изпълнение
1 Апартамент/ателие до 200 кв.м 125лв. 150лв. 3 раб. дни
2 Апартамент/ателие или мезонет над 200 кв.м 150лв. 180лв. 3 раб. дни
3 Апартамент/ателие или мезонет над 200 кв.м - луксозно изпълнение 400 лв. - 1 000 лв. 480 лв. - 1 200 лв. 4 раб. дни
4 Гараж/паркомясто 70лв. 84лв. 3 раб. дни

Оценка на самостоятелни жилищни сгради

Обект/Параметри Възнаграждение за оценка,лв. (без ДДС) Възнаграждение за оценка,лв. (с ДДС) Срок за изпълнение
1 Едноетажна къща до 200 кв.м 200лв. 240лв. 3 раб. дни
2 Двуетажна къща над 200 кв.м 250лв. 300лв. 3 раб. дни
3 Допълнителна постройка в дворното място 40лв. 48лв. 4 раб. дни
4 Къща с над 3 жилища и площ до 500 кв.м 300лв. 360лв. 4 раб. дни
5 Къща с над 3 жилища и площ над 500 кв.м 300 лв. до 500 кв.м плюс 50 лева за всеки следващи 100 кв.м 360 лв. до 500 кв.м плюс 60 лева за всеки следващи 100 кв.м 5 раб. дни

Оценка на търговски и стопански обекти

Обект/Параметри Възнаграждение за оценка,лв. (без ДДС) Възнаграждение за оценка,лв. (с ДДС) Срок за изпълнение
1 Офиси и складове 250 лв. до 200 кв.м плюс 50 лева за всеки следващи 100 кв.м 300 лв. до 200 кв.м плюс 60 лева за всеки следващи 100 кв.м 3 раб. дни
2 Магазини и заведения 250 лв. до 200 кв.м плюс 50 лева за всеки следващи 100 кв.м 300 лв. до 200 кв.м плюс 60 лева за всеки следващи 100 кв.м 3 раб. дни
3 офисна или търговска сграда над 1000 кв.м 800 лв. - 4 000 лв. 960 лв. - 4 800 лв. 3 раб. дни
4 Къща за гости до 500 кв.м 500лв. 600лв. 4 раб. дни
5 Хотел 800 лв. - 4 000 лв. 960 лв. - 4 800 лв. 5 раб. дни

Оценка на промишлени обекти

Обект/Параметри Възнаграждение за оценка,лв. (без ДДС) Възнаграждение за оценка,лв. (с ДДС) Срок за изпълнение
1 Производствена сграда 300 лв. до 300 кв.м плюс 50 лева за всеки следващи 100 кв.м 360 лв. до 300 кв.м плюс 60 лева за всеки следващи 100 кв.м 4 раб. дни
2 Бензиностанция, газстанция 300 лв. - 2 000 лв. 360 лв. - 2 400 лв. 5 раб. дни
3 ФВЕЦ, ВЕЦ 800 лв. до 1 MW плюс 50 лв. за всеки 100 kW 960 лв. до 1 MW плюс 60 лв. за всеки 100 kW 5 раб. дни

Оценка на поземлени имоти

Обект/Параметри Възнаграждение за оценка,лв. (без ДДС) Възнаграждение за оценка,лв. (с ДДС) Срок за изпълнение
1 Незастроен поземлен имот 150 лв. до 500 кв.м плюс 50 лева за всеки следващи 100 кв.м 180 лв. до 500 кв.м плюс 60 лева за всеки следващи 100 кв.м 3 раб. дни
2 Терен за развитие като инвестиционен проект 300 лв. - 3 000 лв. 360 лв. - 3 600 лв. 5 раб. дни
3 Земеделска земя 100 лева за 1 имот и 20 лева за всеки допълнителен имот 120 лева за 1 имот и 24 лева за всеки допълнителен имот 3-7 раб. дни

Оценка на машини, съоръжения, трансп. средства и оборудване

Обект/Параметри Възнаграждение за оценка,лв. (без ДДС) Възнаграждение за оценка,лв. (с ДДС) Срок за изпълнение
1 Лек автомобил 80лв. 96лв. 3 раб. дни
2 Товарен автомобил 100лв. 120лв. 5 раб. дни
3 Селскостопанска машина и прикачен инвентар 100лв. 120лв. 4 раб. дни
4 Отделни производствени машини 150 лв. - 2 000 лв. 180 лв. - 2 400 лв. 3-7 раб. дни

Оценка на предприятие, бизнес план, интелектуална собственост

Обект/Параметри Възнаграждение за оценка,лв. (без ДДС) Възнаграждение за оценка,лв. (с ДДС) Срок за изпълнение
1 Оценка на предприятие 800 лв. - 6 000 лв. 960 лв. - 7 200 лв. 7-12 раб. дни
2 Изготвяне на бизнес план 500 лв. - 2 000 лв. 600 лв. - 2 400 лв. 7-12 раб. дни
3 Оценка на интелектуална собственост 800 лв. - 6 000 лв. 960 лв. - 7 200 лв. 7-12 раб. дни
4 Оценка на вземания 500 лв. - 2 000 лв. 600 лв. - 2 400 лв. 7-12 раб. дни

Актуализация на оценки

Обект/Параметри Възнаграждение за оценка,лв. (без ДДС) Възнаграждение за оценка,лв. (с ДДС) Срок за изпълнение
1 Без промяна в състоянието на актива и до 12 месеца от първоначалната оценка 50% от цената за първоначална оценка, но минимум 80 лева 50% от цената за първоначална оценка, но минимум 96 лева 2-5 раб. дни
2 При промяна в обстоятелства, състояние на актива или след повече от 12 месеца от първоначалната оценка 70% от цената за първоначална оценка, но минимум 80 лева 70% от цената за първоначална оценка, но минимум 96 лева 2-5 раб. дни

Забележка:

1. При възлагане на повече обекти от един възложител се прави намаление в зависимост от броя на оценките.

2. За оценка на незавършено строителство стандартната цена се увеличава с 20%

3. Цените са валидни за обекти, които са на разстояние до 30 км от най-близкото населено място, в което КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА АМРИТА има оценител. За по-големи разстояния се договаря допълнително възнаграждение за транспортни разходи.

Връзка с нас

Използвайте някои от каналите ни за комуникация за връзка с нас