img

ЦениРазмер на възнагражденията за изготвяне Оценки на отделни активи

Вид на оценявания актив Възнаграждение за оценка,лв. (без ДДС) Срок
1 Апартамент (с прилежащо мазе/таван) 120лв. 3 раб. дни
2 Апартамент (с гараж и прилежащо мазе/таван) 170лв. 3 раб. дни
3 Гараж (паркомасто) 60лв. 3 раб. дни
4 Еднофамилна къща с прилежащ терен 180лв.  за 1 етаж плюс 20 % за всеки следващ етаж 3 раб. дни
5 Еднофамилна къща с прилежащ терен и допълнителни постройки
 • 180лв.  за 1 етаж плюс 20 % за всеки следващ етаж
 • 40лв. за всяка допълнителна постройка
3 раб. дни
6 Жилищна сграда с над 3 апартамента с право на строеж
 • до 500 кв.м – 300лв.
 • над 500 кв.м – 300лв. плюс 50лв. на всеки 100 кв.м
3 раб. дни
7 Офиси и складове
 • до 200 кв.м – 250лв.
 • от 200 до 400 кв.м – 300лв.
 • над 400 кв.м – съгласно т. 12
3 раб. дни
8 Търговски обекти (магазини, аптеки, заведения)
 • до 100 кв.м – 250лв.
 • от 100 до 200 кв.м – 300лв.
 • над 200 кв.м – съгласно т. 12
3 раб. дни
9 Производствена сграда с прилежащ терен
 • до 300 кв.м – 300лв.
 • от 300 до 500 кв.м – 400лв.
 • над 500 кв.м – съгласно т. 12
3 раб. дни
10 Незастроен поземлен имот извън регулация
 • До 500 кв.м – 180лв.
 • от 501 кв.м до 1000 кв.м – 250лв.
 • над 1000 кв.м – 300лв. плюс 50лв. за всеки допълнителни 1000 кв.м, но не повече от 3,000лв.
3 раб. дни
11 Земеделска земя 100лв. за 1 имот и 20лв. за всеки допълнителен имот 3 раб. дни
12 Недвижими имоти – земя и сгради (извън посочените в т. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9,10 и 11) По договаряне, но минимум 600лв. 5 раб. дни
13 Лек автомобил (със стойност до 40,000лв.) 60лв. 3 раб. дни
14 Товарен автомобил (със стойност до 40,000лв.) 100лв. 3 раб. дни
15 Селскостопанска машина (със стойност до 40,000лв.) 60лв. 3 раб. дни
16 Прикачен инвентар (със стойност до 40,000лв.) 50лв. 3 раб. дни
17 Отделни производствени машини (до 20 броя) или с индивидуална стойност до 40 000лв. за 1 брой 150лв. 3 раб. дни
18 Машини и съоръжения (извън изброените в т. 13, 14, 15, 16 и 17) По договаряне - минимум 300лв. 3 раб. дни
19 Цяло предприятие По договаряне - минимум 500лв. 5-7 раб. дни
20 Оценка на хотел, бензиностанция По договаряне - минимум 500лв. 5 раб. дни
21 Терен за развитие като инвестиционен проект По договаряне - минимум 300лв. 3 раб. дни
22 Актуализация на оценка 50% от пърноначалния хонорар за оценка, но не по-малко от 80лв.
70% от пърноначалния хонорар за оценка, когато има промяна в обстоятелствата, но не по-малко от 100лв.
3 раб. дни

Забележка:

Цените не включват ДДС (20%).

Цените включват всички преки и непреки разходи по изготвяне на пазарна оценка, включително командировъчни разходи.

При възлагане на повече обекти от един възложител се прави намаление в зависимост от броя на оценките

Връзка с нас

Използвайте някои от каналите ни за комуникация за връзка с нас