img
img

Нашата мисия

Удовлетвореността на клиента е главната цел на „Консултантска къща Амрита". Винаги се стремим нашият възложител да получи професионално и коректно мнение относно стойността на имуществото, което е предмет на оценка. Основният принцип на компанията е да създаде и развие трайни дългосрочни взаимоотношения с клиентите си - както индивидуални, така и корпоративни, предлагайки висококачествени интегрирани услуги. Залог за постигането на тези цели е екипът от сертифицирани оценители, които на база натрупания богат опит и знания, безпристрастно прилагат своите умения. Образцовата организация и сремежът към усъвършенстване създават продуктивна работна среда, в която се насърчават уменията, инициативата и непрекъснатото развитие на лично ниво.

Освен това напълно гарантираме сигурността на предоставената ни информация и никаква част от тази информация не може да бъде изложена на опасност от злоупотреби.

Предимствата ни

Професионализъм

Ние можем да предложем услуги на най-високо професионално ниво. Обръщайки се към нашата компания, Вие можете да бъдете сигурни, че ще получите продукт с най-високо качество.

Експерти с богат опит

Работещите към нашата компания консултанти са професионалисти с отлична квалификация и богат опит. За да поддържат високо ниво на знания, те участват в специализираните семинари, организирани от професионалните организации в страната.

Кратки срокове

Богатият опит, голям брой експерти в различни области, създадената мрежа от оценители, покриваща цялата страна, ни позволява да работим в кратки срокове, които стриктно спазваме.

Гъвкава ценова политика

Нашите клиенти могат да разчитат на гъвкава ценова политика с възможност за разсрочено плащане.

 • Ако сте във временно фенансово затруднение, можете да получите ориентировъчна експесна оценка или консултация.
 • Ако още в началния стадий по събирането и анализа на наличната информация се изясни, че крайният резултат за стойността се различава значително от очаквания от Вас, ние ви информираме и прекъсваме работата.

Безпристрастност

Размерът на нашето възнаграждение не зависи от стойността на оценяваното имущество, а единствено от сложността на задачата.

Конфиденциалност

Всяка разменена между нас и клиента информация при изпълнение на оценките е от конфиденциален характер и ще бъде съхранена като такава, както по време на изпълнение на задачата, така и след завършването й. Всички служители и консултанти, на които е възложено да осъществяват проучване по определена задача, се задължават да спазват конфиденциалност относно данни, подадени от клиента; да пазят търговския престиж на клиента, банковата и търговска тайна, както и да не разкриват факти и обстоятелства във връзка с финансовите и други данни, станали им известни в периода на оценяване, независимо от основанието

Широкообхватна дейност

Гаранция за извършената работа

Нашият екип

Образцовата организация и сремежът към усъвършенстване създават продуктивна работна среда, в която се насърчават уменията, инициативата и непрекъснатото развитие на лично ниво.

 • img

  Веселина Генева

  Управител

  v.geneva@amrita.bg
 • img

  Светла Илиева

  Мениджър отдел "Оценки"

  s.ilieva@amrita.bg
 • img

  инж. Магдалина Карастоянова

  Мениджър отдел "Оценки"

  m.karastoyanova@amrita.bg
 • img

  Виктор Генев

  Мениджър бизнес развитие

  v.genev@amrita.bg
 • img

  Рада Андреева

  Мениджър отдел "Оценки от страната"

  r.andreeva@amrita.bg
 • img

  Деляна Иванова

  Мениджър отдел "Оценки от страната"

  d.ivanova@amrita.bg
 • img

  Ирена Димитрова

  Счетоводител

  i.dimitrova@amrita.bg
 • img

  Весела Козлева

  Офис мениджър

  office@amrita.bg
 • img

  Теодора Петкова

  Лицензиран експерт оценител

  t.petkova@amrita.bg
 • img

  Мария Бистрева

  Младши експерт оценител

  m.bistreva@amrita.bg
 • img

  Антония Стефанова

  Лицензиран експерт оценител

  a.stefanova@amrita.bg
 • img

  Бианка Левентинова

  Младши експерт оценител

  b.leventinova@amrita.bg
 • img

  инж. Мариана Чапарова

  Лицензиран експерт оценител

  office@amrita.bg
 • img

  Жаклина Иванова

  Kоординатор оценки

  j.ivanova@amrita.bg
 • img

  Нина Ханджиева

  Kоординатор оценки

  n.handjieva@amrita.bg
 • img

  Елена Гяурова

  Лицензиран експерт оценител

  e.giaurova@amrita.bg
 • img

  инж. Людмила Джаджева

  Лицензиран експерт оценител

  l.dzhadzheva@amrita.bg
 • img

  инж. Ангелина Иванова

  Лицензиран експерт оценител

  a.ivanova@amrita.bg
 • img

  Мариана Петрова

  Лицензиран експерт оценител

  m.petrova@amrita.bg
 • img

  инж. Виолета Андреева

  Лицензиран експерт оценител

  v.andreeva@amrita.bg
 • img

  инж. Илияна Кръстева

  Лицензиран експерт оценител

  i.krasteva@amrita.bg
 • img

  инж. Венцислав Попов

  Лицензиран експерт оценител

  v.popov@amrita.bg
 • img

  инж. Станислава Чолакова

  Лицензиран експерт оценител

  s.cholakova@amrita.bg
 • img

  Мая Дойчева

  Деловодител

  m.doicheva@amrita.bg
 • img

  Методи Андонов

  Транспорт и охрана

  spedition@amrita.bg
 • img

  Капка Богомилова

  Връзки с партньори

  k.bogomilova@amrita.bg
 • img

  Никола Николов

  Младши експерт оценител

  n.nikolov@amrita.bg
 • img

  Екатерина Патева

  Офис асистент

  e.pateva@amrita.bg
 • img

  Мария Трифонова

  Лицензиран експерт оценител

  m.trifonova@amrita.bg
 • img

  Петьо Бечев

  Лицензиран експерт оценител

  p.bechev@amrita.bg

Клиентите

От основаването до момента "Консултантска къща Амрита" ООД работи по рамкови или индивидуални договори с държавни и общински институции, финансови институции, както и с корпоративни клиенти и частни лица.

 • “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД
 • “Банка ДСК” АД
 • “Сосиете Женерал Експресбанк”
 • “СИБАНК” АД
 • Интернешънъл асет банк
 • Българо-американски кредитна банка
 • ТБ “Алианц” АД
 • “Пиреос банк”
 • “Райфайзен банк България” АД, София
 • „НЛБ БАНК
 • “DBank” АД, София
 • ПроКредит банк
 • Българска банка за развитие
 • Зираат банк
 • Централна кооперативна банка

По-основни договори с държавни и други публични институции са:

 • Народно събрание
 • НОИ
 • НАП
 • МВнР
 • МВР
 • Министерство на образованието и науката
 • Комисия за защите на конкуренцията
 • Български пощи
 • Национална компания индустриални имоти
 • ДП РДВ

Партньори от страната

Разполагаме с офиси във всички големи градове в България, София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен и др.

Населено място Партньор
Благоевград Пламен Радев
Банско Петър Панчев
Бургас Диана Динева | Иванка Богданова | Димитър Милтиядов
Варна Десислава Веселинова Димитрова | Диана Велинова | Людмил Велинов | Кирил Георгиев | Нелияна Иванова
Видин Златка Борисова | Илияна Ципоркова | Светлана Попова
Враца Милена Петрова | Лариса Ангелова | Даниела Върбанова
Габрово Соня Корназова | Димитър Босев
Горна Оряховица Веселина Василева
Гоце Делчев Цветан Селмединов
Добрич Стефка Мавродиева | Димитричка Димитрова | Иван Колев | Сефан Димитров
Дупница Лидия Сиджимкова
Казанлък Иван Иванов
Кърджали Румяна Видинска
Ловеч Евгения Минкова
Монтана Виолета Рашевска | Стефка Рашевска
Пазарджик Чавдар Узунов
Пирдоп Георги Прасков
Плевен Любомир Стоянов | Емилия Тодорова
Пловдив Емилия Стоянова
Разград Петя Иванова | Иван Иванов
Русе Елка Стоянова | Румяна Сарафова | Bанушка Тодорова
Свищов Ромил Георгиев
Силистра Илиана Жекова
Сливен Петя Русева
Смолян Николай Ружинов
Стара Загора Евгени Ганчев
Хасково Марияна Тодорова
Шумен Евгения Иванова
Ямбол Калоян Кунев | Свилена Кехайова | Милка Стаматова | Марлена Серафимова | Димитър Стоянов | Николина Манолова

Връзка с нас

Използвайте някои от каналите ни за комуникация за връзка с нас